صرف ساده (درس 1)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد.
این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست جلسه تدریس نموده‌اند.
مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام
imamsadiq.tv

  • 30:32 دقیقه
  • 24 بهمن 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما