شرح لمعه، صوم و اعتکاف ( درس 1)

درس شرح لمعه صوم و اعتکاف توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین صادقی در 41 جلسه تدریس شده است.
درس شرح لمعه، کتاب صوم به مباحث روزه می پردازد، آداب، شرایط و موانع صحت روزه را بیان می نماید و به فروعات آن نیز اشاره می شود، در کتاب اعتکاف به مسئله عبادی، اعتکاف در مساجد می پردازد، آداب، شرایط و احکام آن را به صورت مختصر می دارد.

 

اهمیت صوم: 

روزه گرفتن از احکام الزامی اسلام است که به علت اهمیت آن دارای احکام و فروع فراوانی است، در این کتاب که از کتاب های مهم فقهی است، شهید اول و شهید ثانی شرایط، آدای و موانع صوم را بیان نموده است، و به فروعات مختلف آن پرداخته شده است. 

  • 34:16 دقیقه
  • 18 فروردین 1403

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما