15 اسفند 1398

صرف ساده (درس 10)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد. این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست جلسه تدریس [...]
27 بهمن 1398

صرف ساده (درس 1)

مباحث بیان شده در صرف مقدماتی به صورت مفصل تر و کامل تر در این کتاب مورد بحث واقع می شود و شامل دو بخش فارسی و عربی می باشد. این کتاب را حجة السلام و المسمین استاد حسینی در صد و بیست [...]
13 مرداد 1397

صرف ساده

معرفی اجمالی علم صرف:  صرف در لغت به معنی تغيير دادن است و در اصطلاح، علمی است كه به ما می‌آموزد چگونه كلمه‌ای را به صورت‌های گوناگون تغيير دهيم تا معانی مختلف به‌ دست آيد. از همین جا معلوم می‌شود که موضوع علم صرف، «کلمه» است و خصوصیات و ساختمان آن مورد بحث [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما