اصول فقه چهار ( درس 1 )

این کتاب از اهم کتب علم اصول است که از جمله مواد درسی حوزه علمیه در علم اصول فقه محسوب می‌گردد. محمدرضا مظفر این کتاب را حلقه مفقوده بین دو کتاب معالم الاصول و کفایة الاصول معرفی می‌کند که به سبب داشتن متنی روان و دسته‌بندی شده، برای مبتدئین در علم اصول فقه، بسیار کاربردی است. 

این کتاب از روش‌مندی اصول عقلانی و روایی میرزای نائینی و طرح جامع استادش محمدحسین اصفهانی کمپانی برخوردار است. این کتاب در طی دو سال و در سطح اول حوزه علمیه تدریس شده و یکی از مواد اصلی امتحانی برای کسب مدرک سطح یک حوزه عملیه محسوب می‌گردد.

  • 30:00 دقیقه
  • 13 خرداد 1403

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما