آموزش احکام (درس 1)

درس آموزش احکام به صورت مختصر مباحثی از احکام مورد نیاز را در قالب جزوه آموزشی کوتاهی در اختیار دانش پژوهان قرار میدهد.
حجة السلام و المسلمین استادصادقی در 60 جلسه این مباحث را بیان نموده اند.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام
imamsadiq.tv

  • 28:53 دقیقه
  • 24 بهمن 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما