15 اسفند 1398

آموزش احکام (درس 1)

درس آموزش احکام به صورت مختصر مباحثی از احکام مورد نیاز را در قالب جزوه آموزشی کوتاهی در اختیار دانش پژوهان قرار میدهد. حجة السلام و المسلمین استادصادقی در 60 جلسه این مباحث را بیان نموده اند. مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام imamsadiq.tv [...]
15 اسفند 1398

آموزش احکام (درس 7)

درس آموزش احکام به صورت مختصر مباحثی از احکام مورد نیاز را در قالب جزوه آموزشی کوتاهی در اختیار دانش پژوهان قرار میدهد. حجة السلام و المسلمین استادصادقی در 60 جلسه این مباحث را بیان نموده اند. مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام imamsadiq.tv [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما