مغنی الأدیب (درس 1)

کتاب مغنی الادیب که در واقع تنقیح کتاب مغنی اللبیب ابن هشام است به عنوان آخرین کتاب نحوی در حوزه های علمیه تدریس می گردد و معمولا باب های اول و رابع این کتاب از مجموع هشت باب تدریس می شود. درس مغنی الأدیب توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین وافی در 116 جلسه تدریس شده است که 61 جلسه آن در ترم اول پایه سوم ارائه شده است.

 

  • 00:00 دقیقه
  • 05 اسفند 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما