جواهر البلاغه (درس ۱)

کتاب جواهر البلاغه از کتب علوم بلاغت است که جهت آشنایی طلاب با معانی، بیان و بدیع تألیف گردیده است که مشتمل بر مقدمه، مباحث مقدماتی و سه بخش است. درس جواهر البلاغه توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین رفعتی در 85 جلسه تدریس شده است که بخش اول آن، شامل بخش معانی، در ترم اول پایه 3 و در 43 جلسه آمده است.

  • 00:00 دقیقه
  • 05 اسفند 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما