باب حادی عشر (درس ۱)

کتاب باب حادی عشر تألیف علامه‌ی حلی(ره) از کتب کلامی معروف شیعه می‌باشد و شرح مرحوم فاضل مقداد بنام النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر دقیق ترین شرح این کتاب شریف است. درس باب حادی عشر توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین علی احمدی در 80 جلسه تدریس شده است که بخش دوم آن، شامل باب نبوت، امامت و معاد، در 37 جلسه ارائه شده است.

  • 00:00 دقیقه
  • 05 اسفند 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما