29 اردیبهشت 1401

عروة الوثقی استاد صادقی (درس 1)

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی می باشد و تألیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) می‌باشد. بخش اول درس عروة الوثقی (اجتهاد و تقلید) در 31 جلسه(ترم 1 پایه 2) [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما