27 بهمن 1398

آموزش عقاید (درس 1)

درس آموزش عقائد در 54 جلسه توسط حجة السلام و المسمین استاد خرد تدریس گردیده که به صورت ساده و ابتدائی مباحث اعتقادی مورد نیاز هر شخصی را بیان نموده اند. مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام imamsadiq.tv [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما