آموز قرائت قرآن کریم (تجوید)

آموز قرائت قرآن کریم (تجوید)

تَجْوید، علم قرائت فصیح قرآن و فنّ تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آوا‌شناسی در برمی‌گیرد. این فن توسط استاد علی قاسمی که از اساتید برجسته علم قرائت قرآن در حوزه علمیه قم می باشد، به صورت بسیار دقیق و کامل در 36 جلسه تدریس شده است. قرائت صحیح قرآن کریم از علومی است که برای همه مسلمین خصوصا طلاب علوم دینی لازم است.

تعداد دروس
تعداد دروس
36 عدد
ترم
ترم
پایه 1 - ترم 1
مدت آموزش
مدت آموزش
17:44:29 ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • نحوه خواندن حروف دارای فتحه تا الف مدی
 • مهارت خواندن حرف غین تا حرف ظاء
 • مهارت در خواندن حروف مشدد تا تلفظ حرف صاد
 • مهارت خواندن کلمات دارای مد تا حروف ناخوانا
 • حروف ناخوانا تا تنوین
 • همزه وصل تا قرائت کلمات خاص
 • درس 1 آداب انس با قرآن
 • مباحث مقدماتی
 • أدای فصیح حرکات
 • تمایز حروف1
 • توضیحات درس

 • معرفی استاد

 • پرسش و پاسخ

تعریف علم تجوید:

تجوید در لغت به معنای تحسین، زیباسازی، نیکو گفتن، سالم و بی‌عیب گردانیدن است

تجوید» در اصطلاح، عبارت است از قواعد و دستورهاى صحیح اداء کردن حروف از نظر مخارج، صفات و احکام آن. هدف تجوید توانا ساختن قارى بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن‌ کریم و حفظ زبان از اشتباه در تلاوت است. فقها مراعات قواعد تجوید را در تلاوت قرآن در صورتى که ترک آن به تغییر در معنای کلمه بینجامد واجب دانسته‌اند.

موضوع علم تجوید:

موضوع آن حروف و کلمات قرآن‌  است. بنابراین، مباحث و مسائل تجوید به مخارج حروف، ترقیق، تفخیم، اِخفاء، اظهار، ادغام، اِقلاب، و دیگر شیوه‌های ادای حروف و کلمات محدود می‌گردد

هدف علم تجوید:

هدف از علم تجوید توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم و حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب الاهی است.

اهمیت علم تجوید:

در اهمیت این علم همین بس که در تفسیر آیه «....ورَتِّلِ القُرءانَ تَرتیلا) از امیرمؤمنان امام على علیه السلام آورده‌اند که: «الترتیل تجوید الحروف و معرفة الوقوف» یا «حفظ الوقوف و بیان الحروف»

در این سخن دو محور اساسى براى ترتیل قرآن، ترسیم شده است: یکى تجوید حروف که ضامِن سلامت الفاظ قرآن است. دیگرى شناخت وقف هاى قرآن که ضامن سلامت معناى قرآن است. شناخت و رعایت وقوف قرآن، مبتنى بر معرفت عبارات و جمله‌هاست که در فهم صحیح کلام الهى اثر دارد.

قاریان تجوید را به علمى و عملى تقسیم نموده و تجوید علمى به معناى فراگیرى قواعد علم تجوید را واجب کفایى دانسته‌اند اما در تجوید عملى یعنى خواندن قرآن با مراعات قواعد تجوید اختلاف است؛ جمعى مراعات آن را در تلاوت قرآن، واجب و تارک آن را گناهکار و مستحق عقوبت دانسته‌اند.

و در این راستا به برخى آیات قرآن از جمله آیه شریفه ...و رَتِّلِ القُرآنَ تَرتیلاً و روایتى از رسول خدا صلى الله علیه و آله: «اقرؤا القرآن بلُحون العرب و أصواتها»

برخى دیگر معتقدند مراعات تجوید در مقدار لازم از تلاوت قرآن در فرایض واجب است؛ ولى در سایر موارد واجب نیست

متأخران مراعات قواعد تجوید را در تلاوت قرآن در صورتى که ترک آن به تغییر در کلمه و فساد معنا بینجامد واجب دانسته‌اند؛ اما رعایت نکات تخصصى تجوید و قواعدى مانند ادغام و اخفاء را که ترک آن سبب تغییر کلمه و فساد معنا نمى‌شود لازم ندانسته‌اند

فقها رعایت مخارج حروف را در نمازهاى فریضه، لازم مى‌دانند؛ لیکن رعایت نکات تخصصى تجوید و التزام به همه قواعد آن را واجب نمى‌دانند البته به لحاظ ارائه قرائتى فصیح، براى قاریان ماهر و کارآزموده لازم است تا با جزئیات تجوید به خوبى آشنا باشند.

 

 

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما