29 اردیبهشت 1401

عروة الوثقی استاد صادقی (درس 1)

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی می باشد و تألیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) می‌باشد. بخش اول درس عروة الوثقی (اجتهاد و تقلید) در 31 جلسه(ترم 1 پایه 2) [...]
04 آبان 1400

عروة الوثقی 2 (طهارت)

معرفی اجمالی علم فقه (1): در این بخش به طرح مباحثی اجمالی در معرفی علم فقه می‌پردازیم. مباحث بیش‌تر در این زمینه را می‌توانید در معرفی سلسله دروس شرح لمعه که از ترم سه آغاز می‌شود پی‌گیری نمائید.   فقه در لغت و اصطلاح: در نگاه بدوی و مراجعه ابتدایی، به کلمات و تعبیرات کثیری از [...]
22 مرداد 1397

عروة الوثقی 1 (اجتهاد و تقلید)

معرفی اجمالی علم فقه (1): در این بخش به طرح مباحثی اجمالی در معرفی علم فقه می‌پردازیم. مباحث بیش‌تر در این زمینه را می‌توانید در معرفی سلسله دروس شرح لمعه که از ترم سه آغاز می‌شود پی‌گیری نمائید.   فقه در لغت و اصطلاح: در نگاه بدوی و مراجعه ابتدایی، به کلمات و تعبیرات کثیری از [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما