10 دی 1401

درس فقه کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (صوم، اعتکاف، نکاح)

الرَّوضَةُ البَهیَةُ فی شرح اللُّمعَةِ الدِّمِشقیَّة معروف به شرح لُمعه کتابی فقهی نوشته شهید ثانی (درگذشته۹۶۵ق) است. این کتاب مشهور‌ترین شرح‌ بر کتاب اللمعة الدمشقیة تألیف شهید اول است. شرح لمعه از زمان نگارش مورد توجه فقیهان شیعه بوده و بیش از یکصد شرح و حاشیه‌‌ بر آن نگاشته‌ شده است. [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما