29 اردیبهشت 1401

آداب المتعلمین (درس 1)

آداب المتعلیمین تألیف مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رساله‌ای در آداب تعلیم و تربیت به زبان عربی می‌باشد که به رغم ایجاز از برجسته ترین آثار در این زمینه به شمار می‌رود و از ابتدا تألیف شهرت و مقبولیتی خاص پیدا کرده است. این رساله را حجة [...]
08 اسفند 1400

پیام‌های زیارت عاشورا (درس ۱)

پیامهای زیارت عاشورا شرح و برداشتی از این زیارت شریف می‌باشد که استاد امیدواری خراسانی در 8 جلسه فرازهایی از این زیارت را شرح نموده‌اند.   [...]
08 اسفند 1400

عقائد مجلسی (درس ۱)

کتاب عقائد مجلسی توسط علامه محمد باقر مجلسی در دو بخش و به زبان عربی نگاشته شده که در بخش اول اصول عقائد شیعه و در بخش دوم وظایف عبادی مؤمنان مورد بررسی قرار گرفته است. درس عقائد مجلسی توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین امیدواری [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما