کتاب الصمدیه
استاد حسینی

کتاب الصمدیه

کتاب الفوائد الصمدیة اثر نابغه‌ی جهان اسلام، عالم ربانی شیخ بهائی است که به زبان عربی در علم نحو نگاشته شده است. این اثر حاوی یک دوره کامل از علم نحو می‌باشد. درس صمدیه توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین حسینی در 145 جلسه تدریس شده است.

  • پرسش و پاسخ

  • علت تخفیف "أنّ" مثقله

    سلام در هدایه گفته شده که "أنّ" اگر مخفف شد اسمش ضمیرشان است و در این حالت می‌تواند برجمله‌ی فعلیه داخل شود و آن جمله خبرش میشود و می گویند اگر "أنّ" بر فعل متصرف داخل شود واجب است فاصله‌ای (بین أنّ و فعل) به وسیله سین، سوف، قد یا لم قرار گیرد ولی این فصل وقتی فعل غیرمتصرف باشد نیاز نیست. این فرق به چه علت است؟

  • سلام علیکم در کتاب هدایه و سیوطی دلیلی که این فرق را بیان کند وجود نداشت و این حاکی از این است که این امر به جهت استعمال عرب به این روش است که فاصل را فقط در غیر نواسخ (غیر متصرف ) لازم می دانند ✅ البته یک دلیل به ذهن می رسد: درکتب نحوی، این فاصله را به دو جهت گفته اند : 1. این فاصله مذکور به جای تشدید محذوف باشد 2. این فاصله باعث می شود که بین "أنّ" مخففه (ناصبه) با "أنّ" مثقله فرق باشد نکته اینجاست که "أن" ناصبه اکثراً ( شاید 95% ) بر سر متصرف می آید و بسیار کم است که بر سر فعل غیرمتصرف بیاید. در نتیجه وقتی فعل متصرف است این فاصله نیاز است تا با "أن" ناصبه اشتباه نشود ولی وقتی فعل جامد است این اشتباه بسیار کم است یعنی اغلبیت در اشتباه و عدم آن، سبب در لزوم و عدم لزوم فاصل شده است

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
  • بهترین پرسش_پاسخ‌ها
    ارتباط با کارشناس
    مطالب تخصصی دینی_حوزوی
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما