نحو مقدماتی
استاد هاشمی

نحو مقدماتی

درس نحو مقدماتی تدریس کتاب نحو مقدماتی می‌باشد که توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین هاشمی در 50 جلسه تدریس شده است.

  • پرسش و پاسخ

  • خبر، جار و مجرور واقع شود

    سلام علیکم استاد گرامی و محترم سوال اول آیا ظرف و مظروف و جار و مجرور خبر واقع می شوند؟ و از یک طرف خبر باید مرفوع باشد که اینها مرفوع نیستند. اگر محلا مرفوغ می شوند لطفا مثال بزنید برای هر دو یعنی ظرف و مظروف و جار و مجرور که خبر واقع شوند. سوال دوم در جمله ی فعلیه اگر جار و مجرور دیدیم دنبال متعلقشان باشیم و در جمله ی اسمیه اگر جار و مجرور دیدیم عقب خبر باشیم. آیا در ظرف و مظروف هم همین روال فوق درست است

  • سلام علیکم اگر خبری جار و مجرور باشد در واقع متعلق آن است که خبر است و جار و مجرور را به به اعتبار متعلق محذوف آن خبر می گویند مثل : زید فی الدار که کائن مقدر خبر است که "فی الدار" متعلق اوست در مورد سوال دوم : بله در جمله فعلیه همینطور است که دنبال متعلق می گردیم ولی در جملیه اسمیه اینطور نیست که دنبال خبر باشیم : مثلا در مثال زید آکلً جالساً فی الدار ظرف و مظروف هم همینطور هست

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
  • بهترین پرسش_پاسخ‌ها
    ارتباط با کارشناس
    مطالب تخصصی دینی_حوزوی
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما