منطق مظفر
استاد فرخی

منطق مظفر

کتاب المنطق اثر مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا مظفر در علم منطق از کتب مهم درسی حوزه‌های علمیه می‌باشد، استاد فرخی این کتاب را در 230 جلسه تدریس نموده‌اند كه 166 جلسه در ترم دوم مابقی در ترم سوم خوانده می‌شود.

 

تعداد دروس
تعداد دروس
64عدد
ترم
ترم
ترم 3
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • وجه حاجت به جدل
 • مقايسه بین جدل و برهان
 • فوائد جدل
 • سوال و جواب
 • ادامه سوال و جواب
 • مبادي جدل
 • مقدمات جدل
 • مطالب جدل
 • ادوات صنعت جدل
 • ادوات صنعت جدل
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

کتاب المنطق اثر مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا مظفر در علم منطق از کتب مهم درسی حوزه‌های علمیه می‌باشد، استاد فرخی این کتاب را در 230 جلسه تدریس نموده‌اند كه 166 جلسه در ترم دوم مابقی در ترم سوم خوانده می‌شود.

 

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما