شرح لمعه 6
استاد وافی

شرح لمعه 6

شرح لمعه 6 شامل کتاب‌های حجر، ضمان، حواله، کفاله، صلح، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، شفعه، سبق و رمایه، جعاله، وصایا می‌باشد که توسط استاد وافی در 109 جلسه تدریس گردیده است.

 

تعداد دروس
تعداد دروس
109عدد
ترم
ترم
ترم 5
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • حجر - اسباب حجر و انواع محجور
 • حجر - اسباب حجر و انواع محجور
 • حجر - اسباب حجر و انواع محجور
 • ضمان - تعريف ضمان و شرائط ضامن
 • ضمان - شرائط لازم و غير لازم ضامن
 • ضمان - شرائط لازم و غير لازم ضامن
 • ضمان - شرائط ضمان
 • ضمان - شرائط ضمان
 • حواله - مفهوم و احکام حوالة
 • حواله - احکام حواله و مفاهيم کتا حوالة
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

شرح لمعه 6 شامل کتاب‌های حجر، ضمان، حواله، کفاله، صلح، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، شفعه، سبق و رمایه، جعاله، وصایا می‌باشد که توسط استاد وافی در 109 جلسه تدریس گردیده است.

 

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما