شرح لمعه 5
استاد رفعتی

شرح لمعه 5

شرح لمعه 5 شامل کتاب‌های قضا، شهادات، وقف، عطیه، اقرار، غصب و لقطه می‌باشد که در 107 جلسه توسط استاد رفعتی تدریس گردیده است.

 

تعداد دروس
تعداد دروس
107عدد
ترم
ترم
ترم 5
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • قضاء - مسئله قضاء در زمان حضور امام و غيبت
 • قضاء - مسئله قضاء در زمان غيبت و شرائط قاضي
 • قضاء - شرائط قاضي منصوب و قاضي تحکيم
 • قضاء - شرائط قاضي منصوب و قاضي تحکيم
 • قضاء - شرائط قاضي تحکيم و بعض شرائط قضاء
 • قضاء - شرائط قاضي و بعض شرائط قضاء
 • قضاء - القول في کيفية الحکم
 • قضاء - القول في کيفية الحکم
 • قضاء - القول في کيفية الحکم
 • قضاء - القول في کيفية الحکم
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

شرح لمعه 5 شامل کتاب‌های قضا، شهادات، وقف، عطیه، اقرار، غصب و لقطه می‌باشد که در 107 جلسه توسط استاد رفعتی تدریس گردیده است.

 

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما