مغنی الأدیب
استاد وافی

مغنی الأدیب

کتاب مغنی الادیب که در واقع تنقیح کتاب مغنی اللبیب ابن هشام است به عنوان آخرین کتاب نحوی در حوزه‌های علمیه تدریس می‌گردد و معمولا باب‌های اول و رابع این کتاب از مجموع هشت باب خوانده می‌شود، این کتاب را استاد وافی در 116 جلسه تدریس نموده‌اند.

 

 

تعداد دروس
تعداد دروس
116عدد
ترم
ترم
ترم 3
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • باب اول
 • خصوصيات همزه استفهام
 • موارد استعمال مجازي همزه استفهام
 • وجوه چهارگانه اذ
 • ادامه وجوه چهارگانه اذ
 • مواضع اضافه شدن اذ
 • وجه دوم اذا
 • سه احتمال براي اذا
 • ناصب اذاي شرطيه
 • اذا
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

کتاب مغنی الادیب که در واقع تنقیح کتاب مغنی اللبیب ابن هشام است به عنوان آخرین کتاب نحوی در حوزه‌های علمیه تدریس می‌گردد و معمولا باب‌های اول و رابع این کتاب از مجموع هشت باب خوانده می‌شود، این کتاب را استاد وافی در 116 جلسه تدریس نموده‌اند.

 

 

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما