عروة الوثقی 3 (صلاة)

عروة الوثقی 3 (صلاة)

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارت شیوا و شامل ابواب مختلفی از جمله صلاه می باشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مؤلف این کتاب می باشد. استاد انصاری مباحث صلاة را در 45 جلسه تدریس نموده است.

تعداد دروس
تعداد دروس
45 عدد
ترم
ترم
پایه 3 - ترم 1
مدت آموزش
مدت آموزش
21:00 ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • اهميت نماز
 • نمازهاي واجب
 • اوقات نماز
 • وقت فضيلت نماز
 • ادامه وقت فضيلت نماز
 • ترتيب بين نمازها
 • وقت مختص و مشترک
 • تغيير نيت در نماز
 • ادامه وقت فضيلت نماز
 • وقت نافله ها
 • توضیحات درس

 • معرفی استاد

 • پرسش و پاسخ

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارت شیوا و شامل ابواب مختلفی از جمله صلاه می باشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مؤلف این کتاب می باشد.
استاد انصاری گزیده‌ای از مباحث را در 45 جلسه تدریس نموده است.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما