عروة الوثقی 4 (صوم و خمس)

عروة الوثقی 4 (صوم و خمس)

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارت شیوا و شامل ابواب مختلفی از جمله صوم می باشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مؤلف این کتاب می باشد. استاد انصاری گزیده‌ای از مباحث صوم را در 47 جلسه تدریس نموده است.

تعداد دروس
تعداد دروس
67 عدد
ترم
ترم
پایه 3 - ترم 2
مدت آموزش
مدت آموزش
00:00 ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • اهمیت روزه
 • مجازات روزه خواری
 • نیت روزه
 • احکام نیت روزه 1
 • احکام نیت روزه 2
 • احکام یوم الشک
 • مفطرات روزه 1
 • مفطرات روزه 2
 • مفطرات روزه 3
 • ارتماس سر در آب
 • توضیحات درس

 • معرفی استاد

 • پرسش و پاسخ

کتاب عروة الوثقی از مهم ترین کتب فتوایی نزد شیعه امامیه است که جامع بسیاری از فروع فقهی با عبارت شیوا و شامل ابواب مختلفی از جمله صوم می باشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مؤلف این کتاب می باشد.
استاد انصاری گزیده‌ای از مباحث را در 47 جلسه تدریس نموده است.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما