احوالات علماء

احوالات علماء

احوالات و تالیفات علماء عنوان مبحثی است که استاد بندانی نیشابوری در شرح احوال و تالیفات علمای شیعه جهت آشنایی طلاب با بزرگان علماء تدریس نموده‌اند، این مباحث دارای کتاب خاصی نیست و استاد خود با تحقیق از زندگی‌نامه علما مطالب را ارائه می‌نمایند.

تعداد دروس
تعداد دروس
35 عدد
ترم
ترم
پایه 3 - ترم 1
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • شرح حال مؤلف کتاب کافي
 • شرح حال مؤلف کتاب کافي
 • شرح حال مؤلف کتاب کافي
 • شرح حال مؤلف کتاب کافي
 • شرح حال مؤلف کتاب کافي
 • شرح حال مؤلف کتاب کافي
 • شرح حال مؤلف من لا يحضره الفقيه
 • شرح حال مؤلف من لا يحضره الفقيه
 • شرح حال مؤلف من لا يحضره الفقيه
 • شرح حال مؤلف من لا يحضره الفقيه
 • توضیحات درس

 • معرفی استاد

 • پرسش و پاسخ

احوالات و تالیفات علماء عنوان مبحثی است که استاد بندانی نیشابوری در شرح احوال و تالیفات علمای شیعه جهت آشنایی طلاب با بزرگان علماء تدریس نموده‌اند، این مباحث دارای کتاب خاصی نیست و استاد خود با تحقیق از زندگی‌نامه علما مطالب را ارائه می‌نمایند.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما