بله؛ شما می توانید با تماس به شماره‌ی سفارشات دروس تدریس شده را به صورت دی وی دی و با کیفیّت بهتر تهیّه نمایید.

☎️ تلفن سفارشات :  47 66 066 0919

موضوع مرتبط