پیام‌های زیارت عاشورا (درس ۱)

پیامهای زیارت عاشورا شرح و برداشتی از این زیارت شریف می‌باشد که استاد امیدواری خراسانی در 8 جلسه فرازهایی از این زیارت را شرح نموده‌اند.

 

  • 00:00 دقیقه
  • 08 اسفند 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما