نحو مقدماتی (درس 12)

علم نحو یکی از علوم پایه در یادگیری زبان عربی می باشد که بدون یادگیری این علم امکان تسلط به زبان و متون عربی نخواهد بود. کتاب نحو مقدماتی بصورت خلاصه و ابتدایی ما را با این علم آشنا می کند.
این کتاب توسط استاد هاشمی در 50 جلسه تدریس گردیده است.
مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام

زمان ویدیو : 28:51 دقیقه
نحو مقدماتی علم نحو ادبیات عرب
ارتباط با ما