عقائد مجلسی (درس ۱)

کتاب عقائد مجلسی توسط علامه محمد باقر مجلسی در دو بخش و به زبان عربی نگاشته شده که در بخش اول اصول عقائد شیعه و در بخش دوم وظایف عبادی مؤمنان مورد بررسی قرار گرفته است. درس عقائد مجلسی توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین امیدواری در 100 جلسه تدریس شده است.

  • 00:00 دقیقه
  • 08 اسفند 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما