خطبه شعبانیه (درس 1)

شرحی است بر خطبه‌ی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در آخر ماه شعبان که توسط استاد رفعتی در 16 جلسه بیان شده و از این مباحث امتحانی به عمل نخواهد آمد.

 

  • 00:00 دقیقه
  • 21 فروردین 1401

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما