آموزش عقاید (درس 9)

درس آموزش عقائد در 54 جلسه توسط حجة السلام و المسمین استاد خرد تدریس گردیده که به صورت ساده و ابتدائی مباحث اعتقادی مورد نیاز هر شخصی را بیان نموده اند.
مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام
imamsadiq.tv

  • 33:44 دقیقه
  • 24 اردیبهشت 1399

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما