٩٨٩١٩٠٦٦٦٦٤٧+

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

03 مهر 1397 -

علوم قرآنی First slide

علوم قرآنی مجموعه‌ای از دانش‌های مرتبط با قرآن است که شامل مباحثی از جمله تفسیر، تجوید، شأن نزول و ... می‌باشد. این مباحث بصورت خلاصه در جزوه‌ای توسط استاد رفعتی و در 30 جلسه تدریس گردیده است.