٩٨٩١٩٠٦٦٦٦٤٧+

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

31 شهریور 1398 -

دانش‌سرای کربلا First slide

 

 

 

 

 

تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است‌

دانش‌سرای و مکتب اولاد آدم است‌

از خیمه‌گاه سوخته تا ساحل فرات‌

تعلیم‌گاه رهبر خلق دو عالَم است‌

با سوز عشق‌، نسبت بدعت مده‌، رقیب‌!

اسرارها نهفته به شور محرّم است‌

هر رؤیت هلال محرّم به چشم خلق‌

عینک برای دیدن آن حسن مبهم است‌

اصغر به صحن معرکه رفتن به دوش باب‌

درسی پی حصول حقوق مسلّم است‌

هر قطره خون حنجر آن طفل‌ِ شیرخوار،

بر زخم‌های پیکر اسلام‌، مرهم است‌

سقا به دجله رفتن ولب تر نكردنش

تاكيد بر تقدم نفس مقدم است